Ajuntament de Lloret de Mar  
  Tlf: 972 36 18 00  
  ajuntament@lloret.cat  
 
 
Collaborate with us: www.nexusgeografics.com